Решение № 11244 от 25.10.2016 г. по адм. д. № 6551/2016 г., VІІІ отд. на ВАС

За да имате достъп до тази статия влезте в системата