Решение № 15902 от 19.12.2018 г. по адм. д. № 9157/2018 г., І отд. на ВАС

За да имате достъп до тази статия влезте в системата