Решение № 1976 от 06.02.2020 г. по адм. д. № 6700/2019 г., І отд. на ВАС

За да имате достъп до тази статия влезте в системата