Решение № 2167 от 11.02.2020 г. по адм. д. № 9910/2019 г., І отд. на ВАС

За да имате достъп до тази статия влезте в системата