Решение № 282 от 11.01.2016 г. по адм. д. № 6689/2015 г., VІІ отд. на ВАС

За да имате достъп до тази статия влезте в системата