Решение № 5547 от 11.05.2016 г. по адм. д. № 5597/2015 г., VІІ отд. на ВАС

За да имате достъп до тази статия влезте в системата