Решение № 71 от 07.01.2022 г. по адм. д. № 5806/2021 г., І отд. на ВАС

За да имате достъп до тази статия влезте в системата