Решение № 8245 от 25.06.2020 г. по адм. д. № 1114/2020 г., І отд. на ВАС

За да имате достъп до тази статия влезте в системата