Тълкувателно решение № 1 от 02.12.2019 г. по тълк. д. № 1/2019 г., ОСГК на ВКС

За да имате достъп до тази статия влезте в системата