Тълкувателно решение № 1 от 20.12.2019 г. по тълк. д. № 1/2019 г., ОСТК на ВКС

За да имате достъп до тази статия влезте в системата