Тълкувателно решение № 2 от 06.06.2016 г. по тълк. д. № 2/2015 г., ОСГК на ВКС

За да имате достъп до тази статия влезте в системата