Тълкувателно решение № 2 от 13.07.2020 г. по тълк. д. № 2/2018 г., ОСТК на ВКС

За да имате достъп до тази статия влезте в системата