Тълкувателно решение № 3 от 12.04.2017 г. по тълк.д. № 5/2016 г., ОСС на ВАС, I и II колегия

За да имате достъп до тази статия влезте в системата