Писма на НАП по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност