Писма на НАП по прилагането на Закона за местните данъци и такси