Решение № 2077 от 20.02.2017 г. по адм. д. № 2775/2016 г. на ВАС, VI отд.

За да имате достъп до тази статия влезте в системата