Решение № 2388 от 27.02.2017 г. по адм. д. № 2761/2016 на ВАС, VI отд.

За да имате достъп до тази статия влезте в системата