Решение № 2389 от 27.02.2017 г. по адм. д. № 51/2017 г. на ВАС, VI отд.

За да имате достъп до тази статия влезте в системата