Решение № 13722 от 14.12.2016 г. по адм. д. № 603/2016 г. на ВАС, VI отд.

За да имате достъп до тази статия влезте в системата