Решение № 1468 от 01.02.2018 г. по адм. д. № 8359/2017 на ВАС, VI отд.

За да имате достъп до тази статия влезте в системата