Решение № 6296 от 19.05.2017 г. по адм. д. № 2842/2017 на ВАС, VI отд.

За да имате достъп до тази статия влезте в системата