Решение № 7269 от 09.06.2017 г. по адм. д. № 3212/2017 на ВАС, VI отд.

За да имате достъп до тази статия влезте в системата