Решение № 8615 от 04.07.2017 г. по адм. д. № 4624/2017 на ВАС, VI отд.

За да имате достъп до тази статия влезте в системата