Постановление № 37 на МС от 24.03.2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната

За да имате достъп до тази статия влезте в системата