Решение № 13077 от 21.12.2021 г. по адм. д. № 7907/2021 г. на ВАС, Шесто отделение

За да имате достъп до тази статия влезте в системата