Решение № 1446 от 16.02.2022 г. по адм. д. № 9599/2021 г. на ВАС, Шесто отделение

За да имате достъп до тази статия влезте в системата