Решение № 1592 от 21.02.2022 г. по адм. д. № 8170/2021 г. на ВАС, Шесто отделение

За да имате достъп до тази статия влезте в системата