Решение № 1652 от 22.02.2022 г. по адм. д. № 8185/2021 г. на ВАС, Шесто отделение

За да имате достъп до тази статия влезте в системата