Книга-годишник Социално осигуряване – 2023

Книга-годишник Социално осигуряване – 2023

Благодарим Ви, че отново се доверявате на книгата-годишник
„Социално осигуряване – 2023 година“
!

Това е двадесет и седмото издание на книгата и по традиция предлага цялостно приложно знание в областта на социалното осигуряване.

През годините, книгата се превърна в полезен и търсен помощник за осигурителите и самоосигуряващите се лица, за експертите в системата на Националния осигурителен институт (НОИ) и на Националната агенция за приходите (НАП), за хиляди социални работници, счетоводители и специалисти по управление на човешките ресурси.

Този сайт е част от книгата-годишник и предлага:

  • пълните текстове на основните законови и подзаконови актове на социалното и здравното осигуряване;
  • европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност;
  • всички двустранни договори в областта на социалното осигуряване, по които Република България е страна, приложими през 2023 година;
  • нови и важни решения на Върховния административен съд и административните съдилища в страната;
  • полезна справочна информация.

За да ползвате информационния масив, въведете потребителското име и паролата, които получавате заедно с книгата.

Как да закупите тази книга

– чрез електронната книжарница на ИК „Труд и право“ (Доставката на книгата чрез „Български пощи” е за сметка на издателството);
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02 981 13 93, 088 240 03 01;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
– чрез разпространителските фирми – партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион
можете да получите на телефони: 02 981 13 93, 088 240 03 01.

Съдържанието на книгата ще бъде включено в обновения компютърен информационен продукт на ИК „Труд и право”
„ЕПИ Труд и социално осигуряване”

Пълното съдържание на продукта
„ЕПИ Труд и социално осигуряване” вижте тук.

Съдържанието на книгата ще бъде включено в обновения компютърен информационен продукт на ИК „Труд и право”
„ЕПИ Счетоводство и данъци”

Пълното съдържание на продукта
„ЕПИ Счетоводство и данъци” вижте тук.