Критерии за подбор на посредници и арбитри в Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а, ал. 7, т. 5 ЗУКТС).

За да имате достъп до тази статия влезте в системата