Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор (чл. 62, ал. 7 КТ)

За да имате достъп до тази статия влезте в системата