Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 КТ пред инспекцията по труда (чл. 114а, ал. 1 КТ)

За да имате достъп до тази статия влезте в системата