Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (чл. 36, ал. 5 КТ)

За да имате достъп до тази статия влезте в системата