Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (чл. 156, ал. 2 КТ)

За да имате достъп до тази статия влезте в системата