Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време (чл. 137, ал. 2 КТ)

За да имате достъп до тази статия влезте в системата