Наредба за структурата и организацията на работната заплата (чл. 244, т. 2 и чл. 261 КТ)

За да имате достъп до тази статия влезте в системата