Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (чл. 107а, ал. 18 КТ, сегашна ал. 20)

За да имате достъп до тази статия влезте в системата