Постановление № 331 на МС от 26.11.2020 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната (чл. 244, т. 1 КТ)

За да имате достъп до тази статия влезте в системата