Решение № 664 на МС от 11.08.2016 г. за признаване на Българската търговско-промишлена палата за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)

За да имате достъп до тази статия влезте в системата