Решение № 667 на МС от 11.08.2016 г. за признаване на Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)

За да имате достъп до тази статия влезте в системата