Решение № 669 на МС от 11.08.2016 г. за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище

За да имате достъп до тази статия влезте в системата