Решение № 860 на МС от 02.11.2004 г. за определяне на въпросите на жизненото равнище, които са предмет на консултации в Националния съвет за тристранно сътрудничество (чл. 3, ал. 1 КТ)

За да имате достъп до тази статия влезте в системата