Решение № 936 на МС от 17.12.2020 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2021 г. (чл. 173, ал. 2 КТ)

За да имате достъп до тази статия влезте в системата