Браншов колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш от 31.01.2020 г. със срок на действие 2020 – 2022 г.

За да имате достъп до тази статия влезте в системата