Национален план за действие по заетостта през 2022 г. (чл. 6, ал. 2 ЗНЗ)

За да имате достъп до тази статия влезте в системата