Отраслов колективен трудов договор за работещите в отрасъл „Строителство” от 05.11.2020 г. със срок на действие 2020-2022 г.

За да имате достъп до тази статия влезте в системата