Постановление № 322 на МС от 07.10.2021 г. за изменение и допълнение на постановление № 151 на министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с решение № 325 и удължена с решение № 378 на министерския съвет от 2020 г. (дв, бр. 60 от 2020 г.)

За да имате достъп до тази статия влезте в системата