Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя (чл. 29 ЗГВРСНР)

Обн. ДВ. бр. 3 от 11.01.2005 г., …. изм. ДВ. бр. 29 от 7.04.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 36 от 27.04.2018 г.

Виж повече...